Terapia rodzinna

Często zdarza się, że pomocy psychologicznej potrzebują nie jednostki, lecz całe rodziny. W tej sytuacji doskonałym rozwiązaniem okaże się wsparcie psychologiczne dla rodzin czyli tak zwana terapia rodzinna. Jako doświadczony psycholog rodzinny taką pomoc mogę zaoferować pacjentom w swoim gabinecie psychologicznym, mieszczącym się w Warszawie, w spokojnej dzielnicy Bielany.

Rodzina – złożony system zależności

Rodzina daje jednostce życie. Człowiek przychodzi na świat z możliwościami i ograniczeniami. Dziecko poznaje świat, który go otacza, uczy się działających w nim mechanizmów. Z rodziną związani jesteśmy losami przodków, tajemnicami, cierpieniem oraz miłością. Rodzina to system zależności, nie ma niczego silniejszego od tego systemu. Terapia rodzinna zakłada, że rodzina stanowi największą więź jaka utrzymuje człowieka. Problemy, z którymi zmaga się któryś z domowników wpływają na to, w jaki sposób funkcjonuje cała rodzina. Z kolei system rodzinny determinuje powstawanie zaburzeń wspomnianego członka rodziny. Rolą psychologa rodzinnego jest rozwiązywanie problemów rodzinnych, uzdrawianie ran, które powstają w trakcie życia. Często jest tak, że pacjenci, którzy decydują się na to, problemy rodzinne, pozostawić za sobą, postrzegają siebie jako źródło słabości. Jednak w procesie zdrowienia, terapii rodzinnej, biorą udział wszyscy członkowie rodziny. Jest to bowiem spowodowane założeniem, iż rodzina tworzy całość, system, opierający się na wzajemnych relacjach i oddziałujący w określony sposób na wszystkich jej przedstawicieli.

Rozwiązywanie problemów rodzinnych poprzez terapię rodzinną

W prowadzonym przeze mnie gabinecie psychologicznym, znajdującym się w Warszawie, zajmuję się kompleksowym rozwiązywaniem problemów rodzinnych. Podczas pracy psychologicznej skupiam się na szczegółowej analizie relacji pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami rodziny. Pozwala to na dobranie odpowiedniego systemu spotkań terapeutycznych, oraz nakreślenie szczegółowego portretu rodzinnego. Rolą psychologa rodzinnego nie jest ocenianie decyzji podejmowanych przez każdego z członków rodziny. Rozwiązywanie problemów rodzinnych polega bowiem na uczeniu się rozumienia samego siebie oraz swoich bliskich i zauważaniu związków przyczynowo skutkowych.

W gabinecie psychologicznym w mieście Warszawa pacjenci mogą liczyć na indywidualne podejście do każdej sytuacji, której głównym bohaterem jest cała rodzina. Terapia rodzinna, terapia systemowa, to główne podstawy teoretyczne prowadzonego procesu psychologicznego. Problemy rodzinne często są bardzo skomplikowane, a psycholog rodzinny pomaga w rozwiązywaniu tych problemów.